Najbardziej rozpowszechnioną formą uszczerbku na świecie

• najczęściej typu uszczerbku na świecie

Dzisiaj na naszej planecie żyje ponad 600 milionów ludzi w wieku powyżej sześćdziesięciu lat. Według prognoz, do roku 2025 liczba ta podwoi się. Nauka i medycyna są stale dąży do przedłużenia życia ludzkiego, ale zaskakująco niewiele się robi, aby zbadać postawy wobec starzenia się jako taki i do osób starszych. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do dyskryminacji ze względu na wiek lub ageism, która, według niektórych, jest najbardziej rozpowszechnioną formą uszczerbku.

Najbardziej rozpowszechnioną formą uszczerbku na świecie

Niestety, prawdziwa skala tego zjawiska jest trudna do oszacowania, z tego prostego powodu, że ten wątek został poświęcony bardzo niewiele badań. Ostatni miesiąc, przegląd prac naukowych publikacji, które wykazały, że badanie kwestii ilu ludzi trzymać eydzhistskih przekonania, prowadzą do sprzecznych wyników, ale nawet najbardziej skromne dane mogą szokować: dane wahają się od 50 - dane te uzyskano w Sri Lance w badaniu wśród studentów uczelni medycznych, które trenują pielęgniarek - do 100 procent, badanie wykazało ponad 300 osób w Stanach Zjednoczonych. Jednak należy zauważyć, że nie wszystkie były negatywne uprzedzenia. Zatem większość respondentów amerykańskich powiedział, że nie oceniać ludzi według ich wieku, ale w tym samym czasie, ich odpowiedzi wykazała obecność eydzhistskih przekonania i stereotypy.

„Ageism obecnie uważany za najbardziej rozpowszechnioną formą uszczerbku - mówi współautor badania Donna Wilson - i problem jest taki, że nie zdają sobie nawet sprawy, jak to jest i jak daleko rozprzestrzenił jej wpływ na społeczeństwo.” Często ludzie z eydzhistkimi przekonań może być prowadzony przez dobre intencje, ale efekt ageism nie jest tak nieszkodliwe, jak mogłoby się wydawać. Na przykład badanie przeprowadzone w 2001 roku wykazały, że ponad 77 procent osób starszych uwierzyć, że w różnym stopniu cierpi z powodu dyskryminacji ze względu na wiek, która waha się od nieprzyjemnych żartów na temat wieku do niedopuszczalnego traktowania przez lekarzy.

Ponadto młodzi ludzie z negatywnych poglądów może eydzhitskimi wyrośnie na jeden podeszłym wieku z tych samych poglądów, a te lekcje się przez całe życie przekonania mogą prowadzić, według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Yale, do katastrofalnych skutków. Naukowcy odkryli, że starsi ludzie, którzy mają negatywny stosunek do starzenia się, najprawdopodobniej będą żyć średnio od 7, 5 lat mniej niż tych, którzy oglądali starzenie się w bardziej pozytywnym świetle.

Część problemu może leżeć w tym, że przez ageism są nie tylko dobrze tolerowany, ale często nie zauważają. Prowadzi to do tego, że wiele jej form są na ogół uważane za normalne. Według Laura Robbins w artykule dla Amerykańskiego Stowarzyszenia na starzenie: „Nie możemy sobie nawet wyobrazić” anty-women „lub” „produktów anty-African-American, ale w kraju reklamowane i sprzedawane anti-aging kremy i inne produkty kosmetyczne do wielu miliardów dolarów.

Robbins zwraca również uwagę, że nawet prosta definicja „osoby starsze” można uznać eydzhistskim. „Starsi ludzie - to kategoria, która obejmuje około 40 lat życia, od około 60 do 100 lat lub starszych. Nasze społeczeństwo nie zjednoczy 10-letni i 50-letni w tej samej kategorii, ale łatwo integruje w podeszłym wieku, w oparciu o fakt, że 60-letni - to samo, co 100-letni ". Na szczęście, niektóre prace w celu wyeliminowania tego szkodliwego trendu jest nadal w toku. W 2012 roku, osiem głównych organizacji non-profit, które połączyły siły w celu omówienia najbardziej skutecznych sposobów zwalczania ageism. Od tego czasu są one ciężko pracują na w celu przemyślenia wielu pytań i uprzedzeń przekonań związanych ze starzeniem się i ageism. Jednak te wysiłki mają pożądany efekt, ludzie powinni robić wszystko, co mogą, na poziomie indywidualnym.

Jednym ze sposobów, aby wziąć udział w zwalczaniu dyskryminacji wiekowej - do ponownego rozważenia własnych przekonań. W wyżej wspomnianym przeglądzie eydzhistskih amerykańskich stanów przekonanie, że, według wielu osób, aby powiedzieć komuś, że on lub ona wygląda młodziej niż jego wieku, ani chwała im za to, co oni zachować dobrze pomimo starości - jest to pozytywne zachowanie.

Jednak, jak zauważają naukowcy, to mówi o głęboko zakorzenione przekonanie, że starość jest zasadniczo coś negatywnego. Podobnie można rozpoznać logiczne, gdy lekarz uważa, że ​​choroba ludzka związana z jego zaawansowanym wieku jest jednak pozbawione sensu naukowych: z własnej chronologicznym wieku nie powoduje choroby, a ta wiara może ukryć prawdziwy problem. Każda osoba jest cenna, i uprzedzenia wobec osób starszych rzeczywiście wzruszyć się ich rzeczywisty wkład do społeczeństwa.